Polityka Prywatności

Polityka prywatności Miłek Design salony fryzjerskie

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy oraz rezerwacje on-line prowadzony pod adresem www.milekdesign.pl (dalej Strona) przez Dariusza Miłek prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Atelie Fryzjerstwa Dariusz Miłek, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), pod nazwą Atelie Fryzjerstwa Dariusz Miłek, pod adresem Plac Dąbrowskiego 7, 00-057 Warszawa, posiadającego numer NIP 813 266 7751 oraz REGON: 690536826 e-mail: mailto:salon@milekdesign.pl, numer telefonu: 22 826 43 26 (opłata wg. cennika właściwego operatora) oraz Katarzynę Poniatowską – Miłek prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą pod nazwą Salon Fryzur Katarzyna Poniatowska – Miłek, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), pod adresem: ul. Hoża 40, 00-516 Warszawa, posiadającej numer NIP 7221112072 oraz REGON 142656897 numer telefonu: 22 891 04 49 (opłata wg. cennika właściwego operatora) (dalej Milek Design). Milek Design przy rezerwacji on-line korzysta z systemu rezerwacji wizyt przez Internet udostępnionego przez Versum (ul. Młodej Polski 18, 43-346 Bielsko-Biała, NIP: 547-203-80-24,REGON: 241241079, www.versum.pl).

Milek Design dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania ze Strony i dokonywania zamówienia w ramach sklepu lub rezerwacji on-line wizyt w salonie oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

Jakie dane zbiera Miłek Design w sposób automatyczny podczas korzystania ze Strony?
Miłek Design nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania ze Strony. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Stronę i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa ze Strony.
Wykorzystywane przez Stronę pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa ze Strony i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa dodane do koszyka zamówienia, co przyspiesza i ułatwia korzystanie ze Strony.
Strona wykorzystuje poniżej wymienione pliki cookie w następujących celach:

  • zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi
    analitycznych Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA],
  • przechowywania zakodowanego identyfikatora sesji, dzięki któremu możliwe jest dodawanie produktów do koszyka. To ciasteczko wykorzystywane jest także w celach bezpieczeństwa (do zapobiegania wyciekom informacji na temat produktów dodanych do koszyka),
  • Facebook. Używając przycisku Lubię to lub rekomendując obraz bądź sekcje strony, użytkownik loguje się w serwisie Facebook, w którym obowiązują zasady ochrony prywatności firmy Facebook. Z zasadami tymi można zapoznać się http://plpl.facebook.com/help/cookies\
  • YouTube – śledzi odtwarzanie klipów wideo, a śledzenie to odbywa się zgodnie z zasadami ochrony prywatności, które są dostępne http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
  • Vimeo – śledzi odtwarzanie klipów wideo, a śledzenie to odbywa się zgodnie z zasadami ochrony prywatności, które są dostępne http://vimeo.com/cookie_policy

W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.
Obok plików cookies Strona może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez
administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Stronę. Niektóre podstrony w ramach Strony oraz inne środki komunikacji z Państwem mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została Strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Strony. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwo danymi osobowymi.

Jakie dane zbiera sklep internetowy podczas rejestracji i dokonywania zakupów?
Miłek Design będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem Strony, w przypadku dokonywania zamówień i procesu rezerwacji on-line na Stronie:

  • nazwisko i imię,
  • adres poczty elektronicznej,
  • numer telefonu.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania zamówienia i rezerwacji on-line w ramach Strony.

Jakie wiadomości mogą Państwo otrzymać podczas korzystania ze sklepu internetowego i rezerwacji on-line?
Na wskazany przy rejestracji w sklepie internetowym oraz systemie rezerwacji on-line adres e-mail będą przesyłane wiadomości w celu aktywowania konta, potwierdzenie zamówienia lub rezerwacji wizyty w Miłek Design, a na telefon komórkowy podany przy rejestracji w systemie rezerwacji on-line wizyt będzie przesyłane przypomnienie o terminie wizyty w Miłek Design. Miłek Design w celu potwierdzenia lub zmiany zamówienia lub terminu wizyty może skontaktować się telefonicznie lub mailowo na wskazane przy rejestracji numer telefonu lub adres poczty elektronicznej.

Automatyczne usuwanie historii wizyt w Miłek Design
Miłek Design informuję, że dane dotyczące systemu rezerwacji on-line, w szczególności historia terminów odbytych wizyt, są automatycznie usuwane co 2 miesiące w celu zachowania miejsca na serwerach oraz poprawności działania systemu.

Marketing Miłek Design
O ile Państwo wyraziliście na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych świadczonych usług i oferowanych produktów przez Miłek Design. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie

Środki techniczne i Państwa obowiązki
Miłek Design dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Stron w celu ochrony Państwa danych. Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do Strony rezerwacji on-line i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że Miłek Design nie będzie zwracał się do
Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na Stronie rezerwacji on-line. W celu uniemożliwienia korzystania z Państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania ze Strony.

Skutki braku odwołania rezerwacji
Miłek Design zastrzega sobie prawo usunięcia konta, z którego ponad 3 razy rezerwowane były wizyty w Miłek Design za pośrednictwem rezerwacji on-line, na które nikt się nie stawił w umówionym terminie. Zachowanie takie zostanie uznane za niezgodne z przeznaczeniem systemu rezerwacji on-line.

Informacje o zabezpieczeniach danych
W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu danych w związku ze świadczonymi w ramach Strony usługami, podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw?
Macie Państwo możliwość podglądu i edycji Państwa danych, w każdym czasie, w ramach Strony, po zalogowaniu się z użyciem adresu e-mail oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomnicie Państwo hasła lub wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem: salon@milekdesign.pl. Przysługuje Państwo prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Macie Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: salon@milekdesign.pl

Pytania i zastrzeżenia
Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa zadane pod adresem: salon@milekdesign.pl

Zarezerwuj wizytę